Cam kết của Kiến Vàng

Cam kết về chất lượng và sự hài lòng

Để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng, KienVangg đã cam kết chất lượng dịch vụ từ khi thành lập cho tới nay. Chúng tôi có các quy trình nghiêm ngặt về chất lượng để cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng của mình.

KienVangg tuy không phải là những nhà tiên phong trong ngành, nhưng với bề dày 10 năm kinh nghiệm, chúng tôi tự tin là một trong số các công ty đầu tư và phát triển bài bản trong ngành công nghiệp vận chuyển nhà trọn gói, chuyển văn phòng trọn gói thực hiện thủ tục kiểm soát chất lượng được chứng nhận.

  • Quy trình chất lượng
  • Kiểm tra định kỳ
  • Nhóm thương hiệu thành viên

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG

Quy trình làm việc của chúng tôi được kiểm soát chặt chẽ

 

♦ QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Chúng tôi đã thiết lập các hệ thống quản lý nghiêm ngặt, theo mô hình PDCA, cho phép kiểm soát tốt hơn các quy trình bao gồm quan hệ khách hàng, đóng gói, nhập / xuất nguyên vật liệu, dịch vụ lưu trữ và theo dõi khách hàng. Kết quả là cải thiện việc kiểm soát nguồn lực, vật liệu và hợp đồng thầu phụ. Hơn nữa, KienVangg đảm bảo việc cải tiến liên tục các dịch vụ của chúng tôi và sự hài lòng của khách hàng.

 

♦ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THƯỜNG XUYÊN

Chúng tôi thường xuyên tiến hành kiểm tra chất lượng nội bộ. Sự kiểm tra này bao gồm tất cả các hoạt động liên quan đến việc quản lý hệ thống chất lượng. Kiểm tra nội bộ được thực hiện bởi Người quản lý của Nhóm, hoặc một thành viên của đội ngũ thợ độc lập và có trình độ của chúng tôi.  Kết quả thường xuyên được quản lý xem xét. Tất cả các chi nhánh của KienVangg cũng phải chịu sự kiểm tra chéo thường xuyên, để đảm bảo rằng hệ thống quản lý chất lượng của họ hoạt động đầy đủ và được thực hiện. Công ty trải qua các cuộc kiểm toán ISO 9001 theo thường kỳ.