Bước 1: Phân loại & đóng gói

Phân loại đồ dùng vận chuyển thành các nhóm và đóng gói theo quy chuẩn riêng biệt. Tuyệt đối không đóng gói và vận chuyển lộn xộn.