Bước 2: Kỹ thuật Điện – Mộc

Từng chi tiết được tháo dỡ và bảo vệ cẩn thận xuyên suốt quá trình vận chuyển. Sau đó lắp đặt tại địa điểm nhà mới nguyên vẹn 100%.