Quy trình chuyển văn phòng

Bước 4: Nghiệm thu thanh toán

Dọn dẹp vệ sinh và kiểm tra lại toàn bộ các đầu mục công việc. Hoàn tất 100% sẽ bàn giao lại cho KH để thanh lý hợp đồng.