Quy trình chuyển nhà

Bước 1: Phân loại & đóng gói

Dựa vào đặc điểm và tính chất của đồ vật để phân loại và lựa chọn phương thức đóng gói phù hợp, đảm bảo sự an toàn khi vận chuyển.