Quy trình chuyển nhà

Bước 3: Vận chuyển

Nhân viên được phân chia công việc chuyên nghiệp. Xe tải vận chuyển đồ đến nhà mới nhanh chóng. Thực hiện lắp ráp lại các đồ dùng ban đầu.