Quy trình chuyển nhà

Bước 4: Tiến hành thanh toán

Sau khi vận chuyển xong Kiến Vàng Kiểm tra và bàn giao lại toàn bộ đồ dùng vận chuyển với khách hàng theo hợp đồng để tiến hành thanh toán.